افتتاح بخش مرکز آموزش

گروه کاربران لینوکس بوشهر با هدف اشاعه فرهنگ گنو/ لینوکس، بخش "مرکز آموزش" را در وبسایت گروه راه اندازه کرده است. از این پس فایل های آموزشی تولید شده توسط اعضای گروه تحت مجوز GPLدر دسترس علاقه مندان به دنیای متن باز قرار خواهد گرفت.

برای دسترسی به مرکز آموزش گروه کاربران لینوکس بوشهر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مرکز آموزش گروه کاربران لینوکس بوشهر