حضور بوشهرلاگ در نمایشگاه الکامپ خلیج فارس

گروه کاربران لینوکس بوشهر با عرضه محصولات مرتبط با نرم افزارهای آزاد/ متن باز در سومین نمایشگاه الکامپ خلیج فارس با همکاری فروشگاه گنو لینوکس سیتو حضور یافت.

زمان: 26 تا 30 فروردین 1391

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین الملی بوشهر
در ادامه تصاویر حضور اعضای لاگ در نمایشگاه الکامپ خلیج فارس ارائه میگردد.